TRUYỀN THUYẾT VỀ CÓC THIỀM TỪ VÀ BÀI CHÚ KHAI QUANG

0
124

TRUYỀN THUYẾT VỀ CÓC THIỀM TỪ VÀ BÀI CHÚ KHAI QUANG

Một truyền thuyết khác: Cóc ba chân vốn là yêu tinh, được ông
tiên Lưu Hải thu phục, cải tà quy chính, đi khắp nơi nhả tiền giúp người nghèo.
Cóc ba chân là do Lưu Hải câu được bằng những đồng tiền vàng. Lưu Hải là một
trong tám vị tiên sống ở thế kỷ thứ X sau Công Nguyên. Người ta cho rằng Lưu
Hải rất tinh thông phép thuật của Lão giáo, lại biết được sức mạnh của cóc ba
chân trong việc thu hút tài lộc và thịnh vượng.

Sau bao nhiêu công sức tìm kiếm con vật thần thoại này, Lưu Hải
thấy nó núp dưới một cái giếng sâu. Biết con cóc thích tiền, Lưu Hải đã dùng
chỉ màu đỏ xâu những đồng tiền vàng để làm mồi và câu con cóc từ giếng lên.

Vì vậy, Thiềm thừ là con vật huyền thoại cóc vàng có 3 chân, nó
là biểu tượng của Thần Tài, của sự may mắn về kinh doanh và tiền
bạc
. Thiềm Thừ chuyên dùng trong Phong Thuỷ ở những khu vực tốt để
tăng cường tài lộc, nó tượng trưng cho sự hoạnh phát tài lộc, giảm thiểu rủi
ro, nó còn mang ý nghĩa bình an và hạnh phúc cho mọi người. Nên có thể dùng để
biến hung thành cát trong Phong Thuỷ.

Trong phong thủy, cóc là sinh vật được cho là mang lại điềm lành. Nếu nhà cóc ở dưới giếng, ao, hồ sau nhà bạn, thì gia đình bạn có thể tránh khỏi những nguy hiểm rình rập. Thiềm từ thu hút tài lộc và tác dụng giữ tài lộc giúp gia chủ mang lại nhiều tài lộc cho cuộc sống. Thiềm từ hay thờ cùng thần tài thổ Địa mang lại may mắn tài lộc cho gia chủ.

Bài
chú khai quang Thiềm thừ – Cóc tài lộc

Do
Thiềm từ là linh vật nên chúng ta khi mua về phải rửa sạch, tẩy uế khí ( khí
xấu ) bằng rượu trắng sau đó cho thiềm từ vô chậu nước phơi nắng lấy khí dương
và để qua đêm lấy khí âm. Khi đó thiềm từ màn tinh khí của trời đất rồi nó sẽ
phát huy tác dụng tốt nhất.

–      
Chọn ngày lành tháng tốt hợp tuổi gia chủ, làm lễ với : ngũ quả,
rượu trắng, chè, thuốc, trầu câu, hoa …..làm lễ khai quang điểm nhãn

Phụng
thỉnh linh vật Thiềm thừ cóc tài lộc.

Bài
khấn

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

– Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười
phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Đông Thần Quân

– Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch

– Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần

– Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần

– Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là: ……………………………, quê quán, tên tuổi

Đốt 3 nén hương sau đó hô

Phát
Tâm phụng thỉnh cốt vị linh vật thiềm thừ cóc tài lộc. Xin linh vật giáng hạ
nhập vô:

– Hồ
nhãn nhập nhãn ( khai mở mắt cho thiềm từ nên để cây hương gần xoay vòng tròn
quanh mắt )

– Hồ
nhĩ nhập nhĩ ( khai mở tai cho thiềm từ nên để cây hương gần xoay vòng tròn
quanh tai )

– Hồ
tâm nhập tâm ( khai mở cho thiềm từ nên để cây hương gần xoay vòng tròn quanh
Thiềm Từ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here